Tăng tốc website WordPress

Tăng tốc website WordPress với Jetpack

Tốc độ tải website vửa ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng, vừa ảnh hưởng tới điểm SEO. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tăng tốc website WordPress nhờ vào các tính năng miễn phí của Jetpack.