Cách thêm icon vào tiêu đề custom fields của Meta Box

Cách thêm icon vào tiêu đề custom fields của Meta Box

Nếu bạn muốn làm đẹp thêm cho các meta box hay custom fields tạo bởi plugin Meta Box thì ngoài việc căn chỉnh kích thước, khoảng cách, màu sắc,… như đã hướng dẫn ở bài trước, bạn có thể thêm các icon vào tiêu đề của chúng. Hoặc thay vì đặt tên field / meta…

hướng dẫn style bằng css cho các field của meta box

Hướng dẫn style các custom fields của Meta Box bằng CSS

Các custom fields sau khi được tạo sẽ có hiển thị mặc định với khoảng cách, màu sắc, border, font chữ, … có thể sẽ chưa phù hợp với giao diện trong backend hay cả frontend của bạn, lúc này bạn sẽ muốn thay đổi cách chúng hiển thị. Hoặc đơn giản là bạn muốn…