Sắp xếp bài viết bằng plugin Meta Box

Sắp xếp bài viết bằng plugin Meta Box

Bằng cách sử dụng plugin Meta Box và 2 extension Meta Box Builder và MB Admin Columns, bạn có thể sắp xếp các bài đăng theo ý mình trong chớp mắt. Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết này nhé!