20 theme với hiệu ứng parallax đẹp nhất

20+ theme với hiệu ứng parallax đẹp nhất

Trong thiết kế của một theme, có khá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến diện mạo, vẻ đẹp của nó. Hiệu ứng là một trong những điều không thể thiếu trong các yếu tố đó. Giữa vô số những hiệu ứng hấp dẫn thì hiệu ứng parallax là hiệu ứng được yêu thích và sử…