Cách viết và đăng bài lên WordPress

Cách Viết và đăng bài lên WordPress

Mọi thứ về cách đăng bài với hai loại editor: Classic editor và trình soạn thảo Gutenberg editor mới thật dễ hiểu, chi tiết và trực quan. Cùng tìm hiểu nhé.

Hướng dẫn thêm Gallery ảnh trong Gutenberg

Hướng dẫn Thêm Gallery Ảnh trong Gutenberg

Gutenberg đã có sẵn block gallery ảnh với một vài tính năng như tùy chỉnh số lượng cột và tự động cắt ảnh. Block Gallery mang đến một kho các loại gallery mà bạn cần cho website WordPress của bạn.

Cách tắt Gutenberg không dùng plugin

Cách tắt Gutenberg không dùng plugin

Hướng dẫn thao tác tắt Gutenberg đơn giản, nhanh chóng chỉ với một dòng lệnh mà không cần dùng bất cứ plugin nào nhằm tránh trình soạn thảo mới Gutenberg.