Cách tạo ACF Flexible Content Field với Meta Box

Cách tạo ACF Flexible Content Field với Meta Box

Mình đoán là bạn đã từng nghe ở đâu đó và thậm chí là đã sử dụng Flexible Content Field của Advanced Custom Fields (ACF) plugin. Có đúng vậy không? Nhưng nếu như bạn đang tìm cách để tạo ra các field mà có tính năng tương tự, nhưng lại không muốn dùng ACF thì…