bài viết

hiển thị số lượt xem bài viết trong admin dashboard

Hiển thị số lượt xem bài viết trong admin dashboard

Hiển thị số lượt xem của bài viết giúp ta phân loại giữa các nội dung tốt và nội dung cần cải thiện, từ đó giúp bạn có một cái nhìn tổng quan và đánh giá dễ dàng chất lượng nội dung các bài viết.

Tạo bài viết liên quan bằng plugin Meta Box

Tạo bài viết liên quan bằng plugin Meta Box

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Meta Box plugin để tạo các bài viết liên quan mà bạn có thể chọn từng bài nhất định cho website WordPress bởi nó mang đến rất nhiều lợi ích liên quan đến SEO và đặc biệt là giúp bạn giữ chân người đọc.

Tùy chọn hiển thị / ẩn thông tin bài viết bằng Jetpack

Tùy chọn hiển thị / ẩn thông tin bài viết bằng Jetpack

Tính năng Tùy chọn nội dung của Jetpack cung cấp sẽ giúp bạn có thể tùy chọn hiển thị hoặc ẩn các nội dung bài viết trong trang WordPress. Với bài viết này chỉ vài cú nhấp chuột đơn giản là bạn đã có thể ẩn, hoặc hiện các thông tin theo cách của mình.